مطالب

لطفاً در این مکان پارک نکنید!

چند سال قبل در تهران نانوای پیری داشتیم که همیشه کلاه عرق‌گیری سفید رنگ بر سر می‌گذاشت و ظاهر و چهره نورانی‌اش انسان را ناخواسته به این فکر فرو می‌برد...

فناوری در زنجیره گندم، آرد و نان

از چند روز دیگر سال 1400 آغاز می‌شود و اگر عمری باقی بماند، فقط یک سال فاصله داریم تا ما هم به آن گروه از انسان‌های کره زمین تبدیل شویم که خداوند...

صنعت در خدمت سنت

آن‌دسته از افراد که در میان فامیل یا آشنایان خود، کسی را دارند که در کار خرید و فروش فرش است، بهتر از بقیه می‌دانند که برخی رفتارهایی که گاهی...

گزارش های تصویری