کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار زنجیره گندم ،آرد ونان

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

خدمات کانون هماهنگی

مراسم رونمایی از کتاب ایران گرین

.

استاندارد

زنجیره گندم، آرد و نان

کیفیت

ویژه نامه تخصصی کنترل کیفیت گندم، آرد و نان

فیلم های برتر

.

صفحه زرد

.

پیشکسوت

پیشکسوتان صنعت گندم ، آرد و نان

غلات

دانستنی های غلات ،گندم ، آرد و نان

برنامه ها و اقدامات کانون

برنامه ها و اقدامات کانون هماهنگی دانش ، صنعت بازار

مرکز نوآوری

مرکز نو آوری صنعت غذا

برنامه های آموزشی کانون

برگزاری دوره های آموزشی و ورکشاپ ها

نمایشگاه ، همایشها ، سمینار و کنفرانس

برگزاری همایشها و کنفرانسهای مرتبط

تقدیر و تجلیل

تجلیل از برگزیدگان زنجیره گندم، آرد و نان در بهمن ماه 98