چاپ        ارسال به دوست

سید مهدی سیدین اردبیلی

تحصیلات دکتری علوم غذایی

رتبه علمی: دانشیار

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم تغذیه و شیمی مواد غذایی

کارشناس و محقق و معاون و قائم مقام مرکز پژوهش های غلات وزارت صنعت، معدن و تجارت

عضو سابق هیئت تحریریه مجله مهندسی بیوسیستم دانشگاه تهران.

عضو هیئت تحریریه Journal Of Food Biosciences And Technology  دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیئت تحریریه مجله علوم غذایی و تغذیه، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

آدرس: گروه صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، پونک،
تهران، ایران.
تلفن: 14838212190
Mahdi_Seyedain@yahoo.com : پست الکترونیکی

 

 


٢٣:٤٩ - 1399/10/30    /    شماره : ٣٥٩٧    /    تعداد نمایش : ٢٦٢