* نهادهای دولتی و غیر دولتی که کانون با آنها همکاری دارد


- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- مرکز پژوهش‌های غلات

- شرکت بازرگانی دولتی ایران

- انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

- سازمان غذا و دارو

-کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

- کانون انجمن‌های صنفی صنایع آرد ایران

-مرکز نوآوری تخصصی صنعت غذا

-  همایش ایران گرین

- اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم

- اتحادیه نانوایان سنتی

- انجمن ماشین سازان

- انجمن بهبود دهندگان

- بنیاد دکتر محمود زین الدین

- نشریه اختصاصی نگاه هستی

- پایگاه خبری تخصصی غلات نیوز