هیات موسس :

 

1-    آقای علیرضا مروت‌پور (مدیرعامل گروه نان آوران)

2-    آقای دکتر حسین یزدجردی (رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ایران)

3-    آقای قاسم زراعتکار (رئیس هیأت مدیره اتحادیه نان‌های سنتی)

4-    آقای سیدمحمدرضا مرتضوی (رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران)

5-    آقای دکتر هدایت حسینی (ریاست انستیتو تغذیه)

6-     آقای محمدجواد کرمی (رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم)

7-    آقای مهدی خان‌محمدی (رئیس هیأت مدیره انجمن نان‌های صنعتی استان تهران)

8-    آقای مجید پارسایی (دبیر سندیکای خمیرمایه)

9-    آقای محمود مرشدی (دبیر انجمن ماشین‌سازان)

10-                        آقای شریف نظام مافی (مدیرعامل شرکت بولر)

11-                        آقای محسن لزومیان (رئیس اتحادیه نان‌های صنعتی کشور)

12-                        آقای کاوه زرگران (دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران)

13-                        آقای دکتر علیرضا کریمی وثیق

 

اعضای پیوسته مورد تأیید هیأت مؤسس:

1-    آقای دکتر حمید علیخانی

2-    آقای جعفر ایزدیار

3-    آقای داود شفق

4-    آقای آرش طاهری

5-    آقای دکتر اورنگ عیوض‌زاده

6-     آقای دکتر سیدمهدی سیدین

7-    آقای دکتر سیدهادی رضوی

8-    آقای سیدتقی حسینی سرشت

9-    آقای محمدرضا نظرنژاد

 

 

اعضای اصلی هیئت مدیره شامل 7 نفر


1- آقای علیرضا کریمی وثیق            رئیس هیئت مدیره ( رئیس کانون )
2-
آقای جعفر ایزدیار            عضو هیئت مدیره

3- اقای قاسم زراعتکار            عضو هیئت مدیره و خزانه دار
4- آقای هدایت حسینی            عضو هیئت مدیره

5- آقای علی عسگری

6-آقای سیدهادی رضوی

7- آقای قدرت حیدریاعضای علی البدل هیئت مدیره:
1- آقای شریف نظام مافی
2- آقای محمد جواد کرمی

 

 داوود شفق         مسول امور فرهنگی و رسانه ای